Bescherming persoonsgegevens

Bescherming persoonsgegevens

Je bent op zoek naar dat ene weekendje weg waar je zo lang naar hebt uitgekeken. En dan ga je dat weekendje weg ook reserveren en dan vragen wij je persoonlijke gegevens. Dan wil je natuurlijk weten wat er met die gegevens gaat gebeuren. In dit privacybeleid leggen wij je uit welke gegevens we verzamelen en wat we met deze gegevens doen.

De website HotelSpecials.be is eigendom van en wordt aangeboden en beheerd door Hotel Booker B.V. (dat noemen wij hierna: Hotel Booker, wij, ons of onze). Wij respecteren en beschermen de privacy van jou als gebruiker van onze website www.HotelSpecials.be.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen jullie van mij?

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verzamelen:

- Voor- en achternaam;
- E-mailadres;
- Telefoonnummer;
- Betaalmethode (wanneer je een reservatie bij ons maakt);
- Je e-mailadres en persoonlijke voorkeuren wanneer je deze toevoegt aan je nieuwsbriefprofiel;
- IP-adres;
- Browsersoftware en besturingssysteem;
- De tijd en datum waarop de website wordt bezocht door middel van cookies. Wil je meer weten over cookies, dan kun je onze cookie statement lezen;
- Overige persoonsgegevens die je per e-mail of via het contactformulier aan ons verstrekt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of een voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@hotelspecials.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Waarom verzamelen jullie mijn persoonsgegevens?

Zoals je hebt gelezen verzamelen wij verschillende persoonsgevens. Nu wil je natuurlijk ook weten waarom we dit doen? Er zijn een aantal redenen die we graag toelichten.

1. We verzamelen jouw persoonsgegevens om de reservatie van jouw overnachting(en) te verwerken. En als je een reservatie hebt gemaakt, willen we jou natuurlijk een bevestiging kunnen sturen maar ook informatie kunnen toesturen over jouw verblijf. Last but not least willen we weten hoe jouw verblijf is geweest en kunnen we jouw gegevens gebruiken om hotelbeoordelingen te vragen;

2. Wanneer je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief willen we jou graag informeren over de diensten en producten die op HotelSpecials aangeboden worden. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kun je je altijd gemakkelijk uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op “afmelden” te klikken.

3. Om jou de beste deals en leukste inspiratie te sturen, willen wij graag weten wat het gedrag is van onze doelgroep. Daarom kunnen we jouw gegevens ook gebruiken voor marktonderzoek om gebruikersgedrag statistisch te analyseren. Dit kan bijvoorbeeld door de gegevens te analyseren die wij hebben verkregen door jouw bezoek aan onze website.

4. In het kader van kwaliteitsbewaking kunnen wij telefoongesprekken opnemen die met klantendienstmedewerkers worden gevoerd. Dit ook in verband met klachten en geschillen en het uitvoeren van audits. Wij zullen je altijd vooraf informeren indien wij een telefoongesprek opnemen;

5. Als laatste zijn er ook wettelijke verplichtingen waar wij aan moeten voldoen. Bijvoorbeeld om aan te tonen dat wij een bestaand bedrijf zijn en echte reservaties maken voor klanten zoals jij.

 

Met wie delen jullie mijn persoonsgegevens?

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met derden wanneer we daar een goede reden voor hebben. In overeenstemming met onze wettelijke verplichting volgens de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” werken wij alleen samen met partijen die voldoen aan de gestelde eisen in de vorm van een bewerkersovereenkomst.

Delen met hotels

Om jouw reservatie op een juiste manier te verwerken, zijn wij genoodzaakt jouw persoonsgegevens door te sturen aan het hotel waarvoor de reservatie is gemaakt.

Delen met software bedrijven

Naast het expliciet delen van jouw reservatiegegevens met het gereserveerde hotel, maken wij ook gebruik van software-oplossingen welke hun data-opslage buiten ons kantoornetwerk belegd hebben. Denk hierbij aan cloudservices, zoals Amazon Web Services en Microsoft Azure.

Delen met anderen (geen hotels)

Verder kunnen wij jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan wet- en regelgeving of in het kader van juridische procedures, een gerechtelijk bevel of ander dwangbevel. 

 

Hoe lang bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens verzameld worden. De volgende termijnen hanteren wij met betrekking tot verschillende categorieën.

Persoonsgegevens bij het maken van een reservatie

Deze gegevens bewaren wij 7 jaar nadat jouw verblijf heeft plaatsgevonden of je reservatie is geannuleerd. Dit is wettelijk vastgelegd.

Jouw gegevens als je je inschrijft voor de nieuwsbrief

Deze gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. Waarom? Je kunt je op elk moment uitschrijven van de nieuwsbrief. Dit kun je gemakkelijk doen door onderaan de nieuwsbrief op "afmelden" te klikken. Na je afmelding voor de nieuwsbrief worden jouw gegevens verwijderd.

Persoonlijke gegevens naar aanleiding van je contact met onze klantendienst

Deze gegevens bewaren wij tot 1 jaar nadat er contact is geweest met onze klantendienst. Tevens worden telefoongesprekken opgenomen voor trainingsdoeleinden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze interacties te gebruiken, zodat wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Voor onze cookies verwijzen wij je door naar ons cookie statement.

 

Hoe beveiligen jullie mijn gegevens?

De bescherming van jouw persoonsgegevens nemen wij uiterst serieus. Bij misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging nemen wij maatregelen.

Goed om te weten: Hotel Booker B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hotel Booker B.V.) tussen zit.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzignen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met ons via privacy@hotelspecials.nl.

 

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hotel Booker B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Kortom: je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Of je kunt de toestemming om gegevens te gebruiken intrekken.

Hoe controleren wij dat jij het bent?

Om er zeker van te zijn dat het specifieke verzoek wat jij hebt met betrekking tot jouw gegevens ook daadwerkelijk door jou is gedaan, stellen wij een aantal controlevragen. Wij kunnen vragen naar een aantal combinaties, zoals reservatienummer en telefoonnummer of contactdatum en telefoonnummer, etc. Deze controlevragen vinden in principe per e-mail plaats.

Wanneer kan ik een antwoord verwachten?

We reageren binnen vier weken op jouw verzoek.

Waar kan ik mijn verzoek naartoe sturen?

Je kunt je verzoek sturen naar privacy@hotelspecials.nl

Ben je het niet eens met de verwerking van je gegevens?

Dan kun je altijd een klacht indienen bij de nationale toezichthouder: de Gegevensbeschermingsautoriteit

 

Contactgegevens

Adres
Hotel Booker B.V.
Kennemerplein 16
2011 MJ Haarlem

Contact opnemen met HotelSpecials kan via het contactformulier. Heb je vragen over de gegevensbescherming, contacteer dan onze functionaris gegevensbescherming van Hotel Booker B.V., te bereiken via dpo@hotelspecials.nl.

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Laatst gewijzigd oktober 2020